Navigácia

Obsah

76. výročie SNP

76. výročie SNP

76. výročie SNP

Po slávnostnom otvorení prístavby materskej školy pokračoval pietny akt kladenia vencov pri pamätníku padlých pri kostole. Prítomní hostia pri príležitosti 76. výročia Slovenského národného povstania vzdali úctu hrdinom SNP.

Členovia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov z Oblastného výboru Považská Bystrica odovzdali po slávnostnom prejave dva Pamätné listy, ktoré udelila Ústredná rada SZPB Obci Beluša a Jánovi Prekopovi pri príležitosti 75. výročia SNP za trvalé udržiavanie odkazu protifašistického odboja , za národné a sociálne oslobodenie , za aktívnu prácu v slovenskom zväze protifašistických bojovníkov.