Navigácia

Obsah

Späť

Návrh- VZN č. 8/2018 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou školského klubu detí

Vyvesené: 26. 11. 2018

Dátum zvesenia: 12. 12. 2018

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť