Navigácia

Obsah

Späť

Návrh -V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 7/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Beluša

Vyvesené: 26. 11. 2018

Dátum zvesenia: 12. 12. 2018

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť