Navigácia

Obsah

Späť

Zmena zapisovateľa

Zmena
Zapisovateľa Miestnej volebnej komisie 
pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018
v obci Beluša
 
 
 
 
      Starosta obce Beluša Ján Prekop, v súlade s § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva v znení neskorších predpisov, menujem za zapisovateľa Miestnej volebnej komisie, pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 v obci Beluša:
Meno a priezvisko:   Mgr. Zdena Hyžáková
Sídlo:                          Obecný úrad v Beluši, 
                                    Farská 1045/6, 018 61 Beluša, 
                                    kancelária č. 11, na prízemí
Tel.:                            042/4624 820
Mobil:                         0903266574
E-mail:                        prednosta@belusa.sk
 
V Beluši, dňa 24. 10. 2018
 
 
                                                                                  Ján Prekop
                                                                                Starosta obce

Vyvesené: 29. 10. 2018

Dátum zvesenia: 11. 11. 2018

Zodpovedá: Oľga Ľahká

Späť