Beluša TV

Beluša TV Pozrite si video z Obecného zastupiteľstva v Beluši. K dispozícii máte videá za posledných šesť mesiacov.

Prejsť na zoznam videí.

Dokumenty

Dokumenty Povinne zverejňované informácie. Môžete si zobraziť zmluvy, objednávky, faktúry a dobropisy.

Prejsť na Zmluvy, Objednávky a faktúry, Dobropisy

Zastupiteľstvo

Zastupiteľstvo Informácie a dokumenty z Obecného zastupiteľstva obce.

Prejsť na Zápisnice, Uznesenia, Komisie, Všeob. záväzné nariadenia

Ako vybaviť

Ako vybaviť Sekcia "Ako vybaviť" ponúka občanom ako aj návštevníkom obce informácie a tlačivá potrebné pri vybavovaní úradných vecí.

Informácie, tlačivá a správne poplatky.

 

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Súhrnné správy verejného obstarávateľa Obec Beluša.

Zobraziť viac.

Úradné hodiny

  Pondelok
7:30-11:00 11:30-15:00
Utorok
7:30-11:00 11:30-15:00
Streda
7:30-11:00 11:30-16:30
Štvrtok
7:30-11:00 11:30-15:00
Piatok
7:30-11:00 11:30-14:45

Obedňajšia prestávka
11:00-11:30

Mapový portál

SMS Spravodaj

Oznamy

 • Zápis detí do základnej školy

  Slávnostný zápis detí do 1.ročníka základnej školy bude v budove 1.stupňa ZŠ Beluša

  4.apríla 2018 od 15.00 hod.- 18.00 hod. a 11.apríla od 15.00 hod. do 16.00 hod.

 • Vypnutá elektrina 26. marec

  SSE oznamuje, že 26.3.2018 bude od 7:30-15:30 vypnutá elektrina

  A. Sládkoviča 843-858,

  J. Kráľa 744-770,1874

  Kpt. Nálepku 507-561

  M. Kukučína

  ...
 • Výber daní a poplatkov za smeti

  Podhorie 10.apríl od 8.00-16.00- kultúrny dom

  Hloža 11.apríl od 8.00-16.00- kultúrny dom

  výber daní a poplatkov za smeti v obci bude od

  ...
 • 13.Belušský jarmok- 24.jún 2018

  Milí jarmočníci, remeselníci

  svoje žiadosti na umiestnenie predajných, remeselných stánkov na 13. Belušskom jarmoku, ktorý sa bude konať 24.06.2018, môžete zasielať elektronicky na ...

 • Vývoz žúmp

  Považská vodárenská spoločnosť oznamuje, že vlastní dve vozidlá MAN Feka 8 m3 na vývoz splaškových vôd z domácich žúmp. Cena za vývoz bez DPH: 11,50 € za 15 minút použitia vozidla,

  ...

Cyklo-turistická mapa

Interaktívna maľovaná mapa Horné Považie

Zoznam daňových dlžníkov

Obec Beluša ako príslušný orgán podľa § 4 ods. 1 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len daňový poriadok), s použitím § 52 ods. 2 a 4 daňového poriadku zverejňuje zoznam daňových dlžníkov.

Zobraziť zoznam dlžníkov.

Vývoz smetí

Občania sú povinní si popolnice s odpadom vyložiť v deň vývozu pred rodinný dom. Ak nebude nádoba vyložená, nebude ju možné vyprázdniť, nakoľko by išlo o neoprávnený vstup na súkromný pozemok. Naplnené igelitové vrecia len s plastovými fľašami, stlačenými do menšieho objemu, treba rovnako vyložiť pred dom a po naplnení budú vymenené za prázdne.

Referent OcÚ - Jana Cihová - 0910 940 527

Zobraziť ďalšie informácie.

Obec Beluša

Ul. Farská 1045/6
018 61 Beluša

e-mail: obec@belusa.sk
web: http://www.belusa.sk

Prihlásenie